transaktivistiska minnen


Tranzine – det transpolitiska numret

Under vintern 2015/2016 så arrangerade gruppen Transpersoner i Malmö flertalet pysseltillfällen då transpersoner samlades och skapade ett fanzine tillsammans. Under våren 2016 färdigställdes fanzinet under namnet Tranzine – det transpolitiska numret. Av olika skäl så dröjde releasen av fanzinet fram till julafton 2016. Då släpptes fanzinet på flertalet transseparatistiska grupper på facebook och via en hemsida med adressen tranzine.nu.

tranz0

tranzine2016


Transaktivistisk delning

I am an openly trans + queer teacher. This has meant complaints from parents, discrimination from school management, and just a whole lot of shit. I’ve had to get the discrimination Ombudsman involved in 2017 after a parent compared my existence to force-feeding children alcohol and telling them to have sex with the Berlin wall (?!?). My bosses sided with the parent. It is all worth it for the kids.


Cis-semester

Cis-semester var en grupp och en plats att hänga på för transpersoner, intersexpersoner och utforskande i Malmö. De beskrev sig själva som antikapitalister, antirasister och feminister. Förutom att vara en social mötesplats för transpersoner organiserade dem programpunkter under Feministisk festival i Malmö (2015 och 2016) och Rosa/svart Pride i Malmö (2015) och deltog under Ta Natten Tillbaka (2015).

10653738_712233315517453_1579153149438867984_n


2015-03-07: Cis-semester deltog under Ta Natten Tillbaka i Malmö och höll detta tal:

”Vi är Cis-semester.
Cis-semester är en plats att hänga på för transpersoner, intersexpersoner, utforskande.
Vi är antikapitalister, antirasister och feminister.
_______________

Under tidigare år har vi exkluderats från Ta Natten Tillbaka. Vi har blivit tvångskönade och utkastade, alternativt inte fått komma alls. Har vi deltagit har det varit en kamp i sig att komma hit. Många av oss är därför inte här idag. För er som är här idag, kom och gå med oss!

Transfobi är att tvångsköna.
Transfobi är att anta att alla människor är cis-personer.
En cis-person är en person vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop enligt normen.
Transfobi är att avfärda transkampen som en liberal identitetspolitik.
Transfobi är att osynliggöra och förneka transpersoners existens i ett historiskt perspektiv.
Transfobi är ett strukturellt förtryck.
Transfobi är våld.

En europeisk studie visar att 50% av alla transpersoner är arbetslösa. För befolkningen i stort är siffran 5-10%. Vi får inte komma på arbetsintervju p.g.a. vår könsidentitet. Vi riskerar att bli av med våra jobb p.g.a. vår könsidentitet. Vi exkluderas från arbetsmarknaden.
– Transkamp är klasskamp.

Transpersoner utsätts för samma patriarkala förtryck som cis-kvinnor.
– Transkamp är feministisk kamp.

Transpersoner flyr undan från våld och förtryck världen över.
– Transkamp är en kamp för en värld utan gränser.

Transpersoner utsätts för rasism, exotifiering och sexualisering.
– Transkamp är antirasistisk kamp.

Nästan en tredjedel av alla transpersoner i Sverige mellan 16-44 år har försökt ta livet av sig. Två tredjedelar har haft självmordstankar. 79 procent av alla transpersoner har utsatts för trakasserier, hot, våld och/eller sexuella övergrepp.
– Transkamp är en kamp för att överleva.

Vi är här för att Ta Natten Tillbaka
– men transfobin försvinner inte när morgonen gryr, så…

DÖ CIS-VÄLDET, DÖ!”

11046952_809684962438954_8182102069818459724_n


2015-06-13: Cis-semesters programpunkt under Feministisk Festival i Malmö: 

TRANS- OCH INTERSEXINKLUDERING I FEMINISTISKA RÖRELSER

Hur ser det ut?
Vad måste göras?
Ett samtal om våra tankar, erfarenheter och visioner.

Diskussionsförslag:cissemester1
Varför exkluderas trans- och intersexpersoner?
Behöver trans- och intersexpersoner alltid inkluderas?
Kvinnoseparatistiska sammanhang:
Problematiska?
Möjligheter?

DOKUMENTATION AV SAMTALEN

Anledning till separatism:
Gammal vana av grad av separatism? Syfte?
Binärt uppdelad maktanalys till skillnad från intersektionalitet
Eventuellt fungerar det att basera separatism på mer specifika saker?
Måste inse egna privilegier när andra strukturer poängteras.
Ålderssegregation, historieskrivning/nya idéer

Separatism är ett bra verktyg, dock ej målet! Heja ni! ♡

Fundera över formuleringar → ska inkludering/separatism behöva definieras utifrån grupper/identitet? Ibland viktigare att formulera:
Erfarenhet av
Behov av
Bra att problematisera olika formuleringar. Även vid en formulerad ”inkluderande” separatism kan samtalet bli exkluderande, så det normkritiska förhållningssättet behöver genomsyra hela kedjan.

Arrangörerna har ett ansvar att inkludera trans- och intersexpersoner i ALLA programpunkter, inte bara att en/fåtal punkter ska vara inkluderande. Arrangörerna bör informera/utbilda de olika punkternas arrangörer om trans-intersex-inkludering. T.ex. genomsyra en checklista, boktips.

Malmös feministiska arrangörer behöver ta ansvar för att ”kompetensutveckla” sig i trans- och intersexrelaterade frågor.

Viktigt att ha diskussion angående syftet med separatism och inkludering. T.ex. lesbisk makt ‘ diskutera konsekvenser av båda

Intersectionality! Queerfeminism

Fundera över om den feministiska problemformuleringen behöver omformuleras. Inkludering på riktigt inte inkludering i något exkluderande.

Skilja på politisk exkludering och exkludering baserad på förtryck.

Bred representation i arrangörsgrupp. Arrangörer har ansvar att skapa det.

Cis-personers ansvar att söka information; internet, instagram.
Ta bort fokus på kroppar.
Cis-personer använder HBTQ fel. De tror att det bara är homos.
Inte prata om systerskap när en pratar om alla som ej är cis-män.
Inte använda uttrycket ”icke-män” om en syftar till alla som ej är cis-män. Transfobt mot transmän.

Vi måste föra upp transfrågan som något som rör ALLA (feminister) om vi menar allvar med att bryta könsmaktsordningen.
Arrangörer kan se till att använda olika symboler (t.ex. transsymboler) vid events, särskilt separatistiska.

Känner du folk som arrangerar feministiska grejer? Prata med dem och föreslå synliggörande av transpersoners erfarenheter.

Support your local feminist
Kritik för bristande transinkludering vid evenemang, t.ex. ”Ta natten tillbaka”
Svårt att göra rätt
Vad handlar kritiken om?
Enbart ♀ nämns.

Felköna.gap
Radikalfeminism: tänker kring kön.
En sak i teorin/praktik
Separatism = ett aktivt val

Svårt att göra rätt → blir fel hur som helst.
Jobba med stora frågor. T.ex. vård.
Prata om kön generellt.
Pronomen-runda kontinuerligt.
Form → gör makt
Privilegie → svår känsla att vänja sig vid
Struktur/individnivå → Jag måste tänka så mycket på vad jag gör.

Utbilda sig själv.
Rannsaka egna rörelsen
Kritik mot cis-normer
Ordbruk
Tänk och ta till sig olika erfarenheter.
Vems rum tar en över?
Sparka upp/ner?

Vad kan göras?
Självkritik och breddande frågor.
Se det gemensamma.
Förr → stor homogenitet
Idag → [oläsligt]
Behöver lyfta det gemensamma

Mens kan pratas med ett historiskt perspektiv
Ödmjukhet och be om ursäkt
Finns en radikalfeminism som är transinkluderande? – Kallar folk sig det?

Att göra
Finns behov av olika saker
Balansera utrymme
Medveten separatism, motivera detta val.
Medvetna om vem som exkluderas.


Transaktivistisk delning

Dessa klibbor upphittades i ett personligt arktiv 2019. De skapades 2017 med syfte att pryda staden, men livet kom emellan. Nu blir de till allmänt gods, använd dem till vad ni vill, hur ni vill, bara det är för transkampen.


Transaktivistisk delning

Min transaktivism är väldigt personlig då min partner är ickebinär. Jag brukar maila när jag ser något som är transexkluderande och får ofta bra svar om att de ska jobba mer på att inkludera transpersoner. Förra hösten (18) mailade jag en del med någon ansvarig på Gustavsvik äventyrsbad om att fixa ett utrymme för transpersoner som inte kan vara i de binära omklädningsrummen. Jag fick bra respons, de ordnade ett temporärt rum med en gång och skulle försöka ordna något permanent. (Örebro)