titeltprojektet2

En kväll i november satt vi och pratade om sånt där en pratar om ibland; om transaktivism i olika former, om historien, om att vi saknar kunskapsutbyten mellan generationer av transaktivister, om att vi faktiskt inte vet så mycket. Vi pratade om en önskan om att få ta del av vittnesmål om och dokumentation av transaktivism, om att lära oss om den historia som inte blir berättad och som inte har kunnat nå oss, om en önskan om bredare perspektiv på vad transaktivism är och bör vara, om en önskan om en bredare representation av transaktivistiska berättelser, om saknaden av att ha den transaktivistiska historien i Sverige samlad och tillgänglig för oss alla. Ur detta formades en idé om hur vi skulle kunna göra detta till verklighet och det är det du nu har framför dig. Vi vill här med bjuda in dig till att vara en del av en kollektiv process där vi tillsammans skriver transaktivistisk historia!

Så här gör du för att delta. Projektet består av två delar.

DEL 1 – INSAMLING AV TRANSAKTIVISTISK HISTORIA

1. Skriv ner dina berättelser om transaktivism! Vad har du gjort tillsammans med andra eller själv? Var det en specifik händelse eller en längre period? Vad handlade det om? Hur gjorde du? När? Vad fick det för reaktioner? Vad kände du? Vad lärde du dig? Varför var det transaktivism för dig? Du bestämmer själv vad du vill dela med oss andra och du behöver inte besvara frågorna vi har skrivit här, de är mer att se som stöd. Det som vi vill att du ska skriva är VAR och NÄR det hände. Du skriver också hur kort eller långt du vill, hellre något än inget alls. Ni kan också självklart vara flera som skriver tillsammans!
2. Maila dina berättelser till transaktivism@mail.com. Skriv om du vill vara anonym eller gå ut med hela/delar av ditt namn till din berättelse.
3. Vi publicerar din text här på transaktivism.nu.
4. Andra kan ta del av dina berättelser!

(Transaktivism.nu kommer att uppdateras kontinuerligt med era berättelser. Det finns just nu inget sista datum för er att maila oss, men ju tidigare desto bättre.)

DEL 2 – SAMTAL

Förutom de skriftliga berättelserna ni skickar in önskar vi också att tala med er. Vår tanke är därför att göra nedslag i vår gemensamma transaktivistiska historia och träffa några av er för att föra vidare samtal om er transaktivism. Dessa möten kommer att presenteras för alla i någon form och vår förhoppning är att den ska kunna visa på en lång och bred historia av transaktivism i Sverige. Mer information om detta kommer under processens gång.

VI LÄNGTAR EFTER ATT FÅ TA DEL AV ERA TRANSAKTIVISTISKA MINNEN!

//El och Mio

KOMMENTARER FRÅN EL OCH MIO

– Trans är ett relativt nytt ord och vår transaktivistiska historieskildring kommer förhoppningsvis att gå längre tillbaka än när begreppet uppkom. Vi har ändå valt att använda oss av detta begrepp. Med trans menar vi: ”En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.” Källa: RFSL:s begreppsordlista (http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/)
– Vi har ingen definition av vad transaktivism är. Det bestämmer du själv när det gäller dina berättelser.
– Det kan hända att vi inte publicerar allt som skickas in.
– Det kan hända att vi endast publicera delar av det som skickas in, men då med godkännande från avsändaren.

– Om din berättelse innehåller något olagligt, tänk på vad för information det är du delar (för din egen och andra inblandades skull).
– Det här kommer att bli fantastiskt!

omoss

El bor i Malmö, tycker om att avverka tv-serier, (trans)aktivista sig, organisera saker och choklad.

Mio bor i Malmö, gillar att hålla på med konst i alla former, aktivism, musik och umgås med folk, käka mat ihop och kolla film.