dagbok

2016 – en kväll i november: Vi kom på idén till Transaktivism!

2017-03-31: Vi lanserade Transaktivism! (Hemsida, Facebook, Instagram.) (Samma dag som Transgender Day of Visibility.)

2017-04-01: Trans Fest Stockholm

Programpunkt där vi presenterade Transaktivism.

2017-05-15: Publicering av den första insända berättelsen (Tranzine av gruppen Transpersoner i Malmö)

2017-06-11: Feministisk festival i Malmö

Programpunkt där vi presenterade Transaktivism.

2018-04-27 – 2018-04-29: Malmö Queer Filmfestival

Under festivalen hade vi affischer med information om Transaktivism uppsatta i foajén samt en låda där en kunde lämna in sina transaktivistiska berättelser.

2018-06-02: Feministisk festival i Malmö

Programpunkt där vi presenterade Transaktivism.

2018-09-26: 5th Nordic Transgender Studies Conference i Karlstad

Kort presentation av Transaktivism.